Velkommen til Florence 24


Florence 24 formidler helsepersonell til norske helsevirksomheter. Navnet er lånt fra legendariske Florence Nightingale, kjent og husket av generasjoner av sykepleiere.

For Florence var sykepleien et kall og hennes styrke lå i en kombinasjon av empati, organisatorisk talent og gjennomføringskraft. Med kunnskap som metode, statistikk som argumentasjon og et uslitelig pågangsmot, reformerte hun omsorgen for syke og pleietrengende.

Det er et godt forbilde å strekke seg etter når vi i Florence 24 jobber for å lette hverdagen til helsepersonell og helsevirksomheter, slik de letter hverdagen for sine pasienter.

For sykepleieren eller legen handler det om den tette oppfølgingen, den store tilgjengeligheten, den gode kommunikasjonen.

For oppdragsgiver handler det om den trygge rekrutteringen, den raske leveringen, den enkle bestillingen.

Og de mange små ting i hverdagen, utført med omtanke for deg som leverer norske helsetjenester.


Support!

Tilgjengelighet og oppfølging er Florence varemerke. Bli kjent med Hege, din kontakt og støttespiller i en travel hverdag. God oppfølging er syretesten i enhver bemanningsvirksomhet. Du kan forvente at vi leverer.
.

Ta kontakt
Placeholder

Kontaktinfo

FLORENCE 24 A/S
(+47) 92 11 00 24
support@florence24.no
Org. nr. 917 552 401
Reg. Arbeidstilsynet