Florence 24 – for oppdragsgivere


Florence 24 formidler leger og spesialsykepleiere til  bemannings-oppdrag over hele landet.

God oppfølging

Du som skal fylle bemanningsplanen vet hvor viktig tilgang på kompetent personell er. Tilgjengelighet og oppfølging er vårt varemerke og du kan forvente at vi lever opp til dette. Du kan også forvente at vårt personell er kvalitetssikret og at formelle krav, lover og regler etterfølges nøye.

I samsvar med innkjøpsavtalen

Florence 24 er ikke en volumleverandør, men sikter seg inn på bemanningsbehov som ikke kan dekkes gjennom Helseforetakenes Innkjøpsservice. Du vil se at våre priser harmoniserer godt med dine volumbaserte leverandører.

Fornøyde medarbeidere

Vårt personell sikres gode boforhold og konkurransedyktige betingelser. Vi booker deres reiser og kvalitetssikrer nødvendige tilganger på arbeidsplassen. Vi sjekker at personell møter til avtalt tid og følger oppdraget hele veien. Det ekstra som vi yter får vi igjen ved å representere etterspurt personell. Vår felles gevinst er lettere tilgang til kompetent arbeidskraft som trives.

Rett kompetanse

Florence 24 leverer faglig kompetente helsefagarbeidere med nødvendige sosiale ferdigheter. Vi jobber proaktivt med kvalifiserte kandidater og driver oppsøkende arbeid for å knytte disse til rett oppdrag og virksomhet.

Kontakt oss på tlf. 92 11 00 24
eller epost: support@florence.no.