Florence 24 – for helsepersonell


Florence 24 formidler oppdrag til en utvalgt  gruppe helsearbeidere. Ønsker du mer kompetanse, høyere inntekt eller nye erfaringer? Da kan du bli en av Florence 24 medarbeidere. 

Vi har satt et tak på til sammen 24 leger, spesialsykepleiere og sykepleiere, for å sikre at alle får den oppfølgingen de fortjener. Vårt mål er ikke å representere flest mulig, men yte god service til et begrenset utvalg kvalifisert helsepersonell. 

Behovet for helsepersonell er økende. Behovet for spesialisert helsepersonell enda større. Det gir nye muligheter for dedikerte leger og sykepleiere som vil utnytte ledig kapasitet, søker nye erfaringer, eller vil prøve ut en friere livsstil. Florence 24 ble etablert for å betjene et utvalg helsepersonell på gode betingelser.

God oppfølging

I Florence blir du tatt godt vare på. Vi booker dine reiser, sørger for at du bor godt og ser til at du er godt informert på oppdrag. Vi følger deg hele tiden, sjekker dine tilganger på arbeidsplassen og påser at avtaler og lønnsoppgjør blir trygt håndtert. Vi ordner det praktiske slik at du kan fokusere på deg selv og dine pasienter.

Gode betingelser

Florence 24 medarbeidere tilbys god lønn, god oppfølging, obligatorisk tjenestepensjon og yrkesskadeforsikring. I det daglige registrerer du timer i vår nettløsning fra mobil, ipad eller laptop.

Om du ønsker å bli en av Florence 24 kan du
legge inn din CV her eller kontakte oss.

(47) 92 11 00 24    support@florence.no


Hege Indrehus

Tilgjengelighet og oppfølging er Florence´ varemerke. Hege er din kontakt og støttespiller og elsker jobben med å gjøre hverdagen din enklere.
.

Placeholder

FLORENCE 24 AS

(+47) 92 11 00 24
support@florence24.no
Org. nr. 917 552 401
Reg. Arbeidstilsynet